SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/012 | 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Vezetési program

Vezetői program

A szakmai programomat, melyet a Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum vezetésére nyújtok be, a 2021-es év elejére elkészült Szakmai Programban, a Házirendben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével állítottam össze.

Hiszem, hogy a sikeres megvalósítás csak közösen lehetséges, így számítok az intézményben dolgozó minden munkatársra, az oktatóktól kezdve a technikai személyzetig. Fontos szempont még az intézménybe járó diákok jó közérzete is, hiszen az iskola elsősorban értük van. Fontos, hogy a szülők szívesen írassák be a gyerekeket.

A fejlesztési elképzelésem egyik lényeges eleme a változások folyamatos követése mind a szakmai kihívásoknál, mind a munkaerőpiaci kihívásoknál, a tanulók képességeinek tekintetében. Minden mindennel összefügg, ezért az alábbiakban részletezett elképzeléseket csak komplexen lehet kezelni. A következetes, rendszeres reflexiók alapján az eredményeket, tapasztalatokat rugalmasan és azonnal elemezni kell és szükség esetén minél előbb beavatkozást, változtatást kell eszközölni.

Az, hogy éppen melyik fejlesztést vesszük előtérbe, az nagyban függ a lehetőségektől és az anyagi forrásoktól.

5.1 Az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése

Mindig hosszútávú fejlesztési programokat kell tervezni, mert azoknak mindig részeit képezik a rövidtávúak is. Hogy melyik az elsődleges, az nagyban függ a pillanatnyi helyzettől.

5.1.1 Az infrastruktúra fejlesztés

Úgy tűnik, hogy a nagyobb horderejű felújítások, korszerűsítések elmaradnak, pedig 2019 őszén még bizakodtunk, hogy az elképzelt fejlesztések egy része megvalósul. Az akkor készült építészeti terveket újra kell gondolni és kisebb egységekre kell lebontani. Így bármilyen eshetőség esetén elő lehet venni. Természetesen az építőipari folyamatos ár drágulások egyre nagyobb kihívásokat jelentenek. Ennek csak az a veszélye, hogy nagyon kis egységek felújítása történik meg.

Szükséges minden forrás felkutatása, pályázatok folyamatos nyomon követése.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy ha képezzük az adott szakmát, akkor miért nem a diákjainkkal végeztetünk felújítást vagy új beruházást. Az első évfolyamon tanulók még nem alkalmasak erre, a felsőbb évesek meg külső gyakorlati helyen dolgoznak. Már többször felmerült bennem, hogy alapítsunk iskolán belül olyan vállalkozást, elsőnek az építőipar területén, amely lehetne egy duális partner és valóban olyan munkát végeznének diákjaink, ahol valós körülmények között tanulnák a szakmát a saját oktatóink vezetésével. Mert gyakori az, hogy a vizsgák előtt a külső gyakorlati helyek kérik az iskolát, hogy a szakmai vizsgák előtt készítse fel a diákokat, mert náluk egyes feladatokara nem volt lehetőség.

A helyzetelemzésben leírtakat nem akarom ismételni, csak címszavakban a szükséges felújítások, beruházások:

’A’ épület / ablakcsere, padló felújítás, árnyékolás, klimatizálás, falburkolat felújítás, elavult vitrinek aktualizálása

’D’ épület / tetőszigetelés javítása

’E’ épület / ablakcsere, vizesblokk felújítás, elektromos felújítás, emeletráépítés

 Tornacsarnok / tetőszigetelés javítása, terem padlóburkolat javítása, szertár kialakítása, vizes blokk felújítása

A műfüves focipálya burkolatát műgumi burkolatra kellene cserélni, a palánkokat fel kell újítani.

Külső raktárban a tényleges selejtezést el kell végezni, valóban raktár és ne lomtár legyen.

Tanműhelyek / elektromos és fűtés korszerűsítés, hőszigetelés, vizes blokkok felújítása, belső terek átépítése, ablakcsere

5.1.2 Tárgyi- és eszközfejlesztés

Meg szeretném teremteni a feltételeit, hogy az oktatás csak a saját intézményünkben vagy a TISZK épületében legyen, meg kell szűntetni, hogy az elméleti képzéshez a kollégium termeit is használjuk, mert ez folyamatos súrlódásoknak ad okot.

Szaktantermek kialakítását szorgalmazok, hogy azoknak legyen szakmai hangulata, berendezése és teremfelelőse.

Minden tanteremben le kell cserélni a hagyományos krétás táblákat Whiteboard táblákra, mert azokat lehet projektor vetítővászonnak is használni és a táblatörlési krétapor nem száll a projektorokba.

Folytatni szeretném a tanteremi padok és székek teljes cseréjét.

A tantermeket úgy szeretném átrendeztetni, hogy az lehetővé tegye a tanulópárok vagy csoportos foglalkozások megtartását.

Minden nagyobb méretű teremben biztosítva legyen projektor.

A korlátozott lehetőségek miatt nehézkes, de szükséges egy étkező helyiség kialakítása, hiszen az oktatók reggeltől kora délutánig, az esti képzésben résztvevők késő estig is az iskolában vannak, kulturáltan nem tudnak étkezni.

A rendelkezésre álló, bár a mindennapi gyakorlatban kevéssé használt, de a szakmai képzéshez és vizsgákhoz szükséges geodéziai műszerek felülvizsgálatát, folyamatos szervizelést biztosítani kell.

A mindennapi testneveléshez szükséges eszközparkot frissíteni kell.

A tanműhelyben levő eszközöket felül kell vizsgálni és korszerűsíteni kell, hogy az új technológiákat naprakészen tudjuk oktatni.

Három számítástechnikai tanteremben („E”) a számítógépeket cserélni kell, mert az újabb és újabb szoftverek futtatására már nem alkalmasak, lassúak, továbbá egy új gépterem kialakítását is szorgalmazom a főépületben.

5.1.3 Képzési kínálat bővítés

Iskolánk hosszú évek óta gazdag, sokszínű képzési lehetőséget kínál a középfokú oktatás terén. Az egyes szakmákra jelentkezők száma elég rapszodikus. Vannak olyan szakmák (egyébként több éve a hiányszakmák listáján szereplő), melyekre évek óta nagyon kevesen jelentkeznek. Elemezni lehetne ezek okát helyi szinten, ezt meg is próbáltuk. Inkább az érdeklődés erősítését kell megoldani a szakmák népszerűsítésével.

Ennek egyik módja lehetne, ha az adott szakma gyakorlásának még bizonyos egyéb kiegészítő képzettséggel kell rendelkezni. Példaként említeném a kisgépkezelői engedélyt, vagy az emelőgép kezelői jogosultságot. De vannak olyan cégek, akik a saját területükön megszervezik azokat a tanfolyamokat, ahol a nem folyamatosan végezhető munkákra szakmával rendelkező dolgozóit képzik ki. Hasonló elgondolásból elképzelésem szerint az adott szakmához kapcsolódó kiegészítő lehetőségeket, mellékszakképesítést kínálnánk. Ilyen lenne a már említett kisgépkezelés, emelőgép kezelés, targonca vezetés, építőipai munkagépek kezelése és nem utolsó sorban egy ’B’ kategóriás jogosítvány megszerzése.

A másik iránya a kínálat bővítésnek a felnőttképzésben rejlik. Ebben még nincs nagy gyakorlatunk, de már nem idegen a számunkra. Ki fogjuk dolgozni az alapszakmáink felnőttképzési programjait, de a képzés lerövidítése csak addig a szintig mehet el, amíg szakmailag megengedett. Ebben a legfontosabb tényező az előzetes tudás beszámítása, amelyet szintén alaposan át fogunk gondolni. Másrészt előre felmérést kell készíteni, hogy rendelkezésre áll-e az oktatói háttér. Ezt már eddig is megtettem kérdőívekkel.

További kínálatbővítés lehet a technikus képzésben az azonos ágazathoz tartozó, de nálunk nem alapszakma megszerzése a másik szakon elért ugyanazon eredmény beszámításával. Ilyen lehetne a Mélyépítő technikus a Magasépítő technikus ráépüléseként.

Folyamatosan azt hallani, hogy bizonyos szakmák eltűnnek és majd újak jönnek, majd a munkaerőpiac jelezni fogja, mire és kire van szükség. Eddig hozzánk ebből még igény nem jelentkezett. Úgy gondolom, nekünk kell mindezek elé menni, folyamatosan előre kell gondolkodnunk, hogy minél gyorsabban és ha kell azonnal reagálni tudjunk. Természetesen mindez nem az alapszakmákra igaz, hiszen az a fő feladatunk, hanem azokra kell fókuszálni, amelyeket az iskolarendszeren kívül vagy kiegészítő képzésben tudnánk biztosítani. Folyamatosan figyelni kell a legdinamikusabban fejlődő és átalakuló iparágakat, melyek az iskola profiljához kapcsolódik. Példaként hoznám az autógyártásban a hibrid vagy elektromos autók megjelenését, vagy az építőiparban egyre inkább előre törő automatizálás, robotika kérdését, még az autó és motorsport is érdekes lehet. Ha úgy ítéljük meg, akkor akár a szakmát is megnevezhetjük és a Programkövetelményt (PK) is kidolgozhatjuk.

Meg fogjuk keresni a lehetőséget a felsőoktatású intézményekkel való együttműködés kibővítésére a már meglévőn felül, ez az építész vonalon tűnik megvalósíthatónak.

Megvizsgáljuk az okleveles technikus képzés bevezetésének lehetőségeit, feltételeit.

5.1.4 Oktatás - munkatársak

Erősíteni kell a munkatársaink iskola iránti elkötelezettségét, ehhez szükségesek a gyakori személyes elbeszélgetések is. Lehetne mindenkinek iskolai logóval ellátott nyakkendője, amit az iskolai rendezvényeken kellene viselni.

A jelenlegi oktatók megtartása lojalitás kérdése is, amennyiben a munkájukkal szemben nincs kifogás, mindezt folyamatos ellenőrzéssel, továbbá diákok visszacsatolásaival lehet megoldani.

Óradókra a legtöbb esetben szükség van az egyes ágazatokhoz tartozó speciális tantárgyak esetében, tőlük folyamatosan információk szükségesek a rendelkezésre állásról

Szükség van a szakmai és közismereti tanárok szorosabb együttműködésére már az ágazati alapképzésnél is.

Az egy osztályban tanítóknak évente 2-3 alkalommal az osztályfőnökök vezetésével osztályértekezleteket kell tartani, ahol az osztályban tanulókról véleményt formálnak, közösen kiválasztják, hogy melyik gyereket milyen formában kellene segíteni, támogatni (mentális problémák, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, mentorálás)

A szünetekben a tanári ügyeleti rendszer hiányosságait felül kell vizsgálni, az ügyeleti rendet egységes elvek mentén meg kell erősíteni.

A munkaközösségek szerepének megerősítése, hiszen egyre több esetben hangsúlyosabban jelenik meg a szerepük, a nem jól működők esetében a vezetői tisztségben változtatás indokolt.

 A tanórák és a tanműhelyi gyakorlati foglalkozások látogatását rendszeressé kell tenni.

A pontos órakezdés és befejezés ellenőrzése.

Az értekezleteken való aktív részvétel és pontos megjelenés megkövetelése.

A feladatok elosztása (vállalása) nem minden esetben egyenlő, törekedni kell a kollégák megnyerésére, bíztatni kell őket a kreativitásuk kibontakoztatásának lehetőségére.

Jobban tudatosítani kell, hogy a kommunikáció nagyrészt e-mailen keresztül történik, de egyeseknél még mindig nem természetes, hogy folyamatosan figyelni kell, milyen friss és fontos információ kerül oda.

Négy éve használjuk az E-KRÉTA programot, de ennek használata időnként még mindig gondot okoz. Mivel folyamatos módosítások történnek, időnként oktatásokat, bemutatókat kell szervezni. Akár rövid bemutató videókkal, melyeket vissza tudnak nézni.

Érzékenyíteni kell a hátrányos helyzetű, gyengébb képességű gyerekek támogatására.

Meg kell tanulni a szakmai számonkérés értékelésnek új rendszerét a KKK és a PTT útmutatásai szerint Az értékelési szintekhez pontos elvárás, teljesítmény és minőség meghatározása szükséges.

5.2 Módszertani megújulás

A módszertani megújulás a mai világban elengedhetetlen, a tanulók differenciált fejlesztését elősegítő új tanulási-tanítási módszerek megismerése, alkalmazása szükségszerű.

Többen már részt vettek tanulásmódszertani képzéseken és alkalmazzák is kísérleti jelleggel néhány órában. Meg kell próbálni beiktatni a képzési programokba.

Nem mindenki nyitott az újításra, a megszokott formákon való változtatásokra. Őket meg kell győzni mindennek a szükségességéről.

 Jógyakorlatokat kell tartani a képzést kapott és bevált módszerekről a kollégák részére, kortól függetlenül. A GINOP 6.2.3 pályázat keretében az oktatók túlnyomó része kapott valamilyen képzést az általuk vélt hiányosság terén. Az ott szerzett tudást mindenképpen kamatoztatni kell.

5.3 Szervezeti megújulás

A szakképzési rendszer átalakulása és a munkaviszony megváltozása mindenképpen szükségessé teszi a szervezeti megújulást is. A megváltozott körülményekhez az intézménynek alkalmazkodnia kell. A szervezet hatékony és eredményes működéséhez szükséges a célok áttekintése, a jogi, gazdasági környezethez való igazítása. A feladatokat világosan és egyértelműen meg kell fogalmazni, a célokhoz kell rendelni.

A tervezési, irányítási, koordinációs és ellenőrzési funkciókat meg kell határozni, feladatkörökre, személyekre és csoportokra le kell bontani.

A bizalom, az őszinteség, a reflexió és a helyes visszacsatolás elengedhetetlen a megfelelő, céltudatos működéshez.

5.4 Szakmai képzések, önképzések

A szakmai képzések területén a törvényi feltételeknek megfelelő szaktárgyi-pedagógiai képzéseknek fontos szerepet kell kapnia, illetve a kollégák továbbképzéseken való megjelenését kell elősegíteni, tervszerűen koordinálni.

Támogatni kell a felsőfokú végzettségek vagy az esetlegesen magasabb szintre jutás elérését, a mestervizsgára készülőknek is segítséget és lehetőséget biztosítani.

Folyamatosan figyelni kell a meghirdetett képzéseket és be kell ütemezni, hogy mindenki részt tudjon venni azokon és meg kell velük értetni, hogy nem kényszerből kell csinálni, hanem ez mindenkinek érdeke, elsősorban neki.

Sok kollégának még mindig nem elegendő a tudása az IKT eszközök használatához, ez jól látszik az on-line oktatás során jelentkező kérdéseknél, problémáknál, pedig informatikusaink rendszeresen készítenek oktató anyagokat.

Szükség van intézményen belüli, saját szervezésű szaktárgyi, szakmai módszertani vagy az oktató testület több tagjára kiterjedő nevelési, pedagógiai módszertani képzésekre.

Biztosítani és ösztönzni kell a szakmai kiállítások, bemutatók, előadások látogatását.

Hangsúlyozni kell az idegen nyelv tudásának szükségességét bármilyen szintről is legyen szó, ma már elengedhetetlennek tartom az angol nyelv minimális ismeretét, ezért szorgalmazni és támogatni szeretném a nyelvi képzéseken való részvételt.

5.5 Tanulók motiválása

A tanulók képességeihez mért tananyag összeállítása, a differenciálás hangsúlyozott előtérbe helyezése. Fel kell kelteni az adott tantárgy felé az érdeklődést, fel kell fedezni a diák érdeklődési körét, amivel tanulásra lehet ösztönözni.

A jó teljesítményeket dicsérni kell, a gyengébbeket segítene kell a jobbításra!

Nem csak a tanárnak a feladata a megértetés, az ügyesebb diáktársakat is ösztönözni kell az egymás segítésére, gyakran a saját nyelvezetükön tud érthetőbb magyarázatot adni.

Az osztályszellem megerősítése érdekében hagyni kell, hogy kezdeményezzenek és önálló döntéseket hozzanak egymást közt és a végén a szükséges indoklással lehet kiválasztani a megfelelő végeredményt.

A számonkérés értékelésének új alapokra helyezése, amely már a KKK-ban és a PTT-ben is megjelenik. Az értékelési szintekhez pontos elvárás, teljesítmény és minőség meghatározása szükséges.

A diákokban kialakítani a ’gáspáros’ öntudatot és ezt erősíteni. Legyenek büszkék, hogy ide járnak. pl. lehetne nekik emblémás karkötőjük a kezdetektől, ne csak végzősként a szalagot kapják meg.

Továbbra is fenntartjuk és ösztönözzük a szakkörökben való részvételt, az elért sikereket megismertetjük, bár a vidékiek elég nehezen lépnek ilyen irányba. A  ROBOTIKA szakkör a sikerei révén már nemzetközi projektbe is bekapcsolódott.

A dohányzás káros hatásának erősítése a fiatalokban, előadások szervezése, az osztályfőnöki órákon folyamatos tájékoztatás.

Az elkezdett drogprevenciós foglalkozások, kortárs diákok képzésének folytatása.

5.6 Kapcsolat a szülőkkel

A hagyományos szülői értekezlet, fogadóóra még mindig a megszokott kapcsolat tartási forma, bár a részvétel általában igen alacsony. A szülők csak akkor jönnek nagy számban, ha az ő szempontjukból a gyermeke életében mérföldkő következik. Ilyen általában az első alkalom és amikor a szalagavató, ballagás van napirenden. A köztes időben nagyjából érdektelenek.

Szerveztünk családi napokat a kilencedik évfolyamon, ezek közül voltak sikeresek, de előfordult, hogy senki nem jött el.

Hiába van jelen évek óta a KRÉTA, ahol minden információt megtalál, sok esetben alig használják. További erőfeszítések szükségesek, hogy igenis kísérjék figyelemmel gyermekeik előmenetelét és jusson el hozzájuk minden fontos információ.


Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum

6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2.

Telefon: +3676480744

E-mail: gaspar@kszc-gaspar.hu

OM azonosító: 203041/012

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000857


2024Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum